Min: €0 Max: €10

Desinfectie mét CTGB toelating

Veiliger-Werken.nl levert desinfectie middelen voor handen en oppervlakte, voorzien van (vanaf 4 maart 2021 verplichte) CTGB toelating. Lees altijd vooraf de gebruiksvoorschriften.